Jørgen Lisberg

 

Erfaringsbaserede værktøjer, som ikke for skråsikre ledere,

medarbejdere, konsulenter og undervisere gratis eller næsten gratis

 

– kan bruge til udvikling af den slags ledelse og  samarbejde, der er hverken mere eller mindre

end den mest Nødvendige og så Enkel og Sikker som muligt  = NES?tjek© ledelse og sam-

arbejde = udvikling uden trælse omveje.

 

Der er også nogle af mine andre erfaringsbaserede værktøjer, som kan være nyttige i mange

slags typiske og måske problematiske ledelses- og samarbejdssituationer.

 

I nogle situationer er de en vanetænkningsruskende fornyelse af ledelses- og konsulentfornuft.

 

Hvis du er her første gang, så begynd med      Introduktionen    

  Næste gang kan du måske gå direkte til      Værktøjerne    

 

 

Direktør for privat virksomhed med 100 medarbejdere

Et koncentrat af hvad mange ved, men få bruger i hverdagen, især i en fastlåst

situation fx mellem direktør og bestyrelse. Med dette værktøj vil det blive nemmere.

 

Uddannelseschef for offentlig virksomhed med over 5.000 medarbejdere

...en sand guldgrube af gode værktøjer.

 

Redaktør for management tidsskrift

Som altid gennemtænkt og inspirerende – og derfor en fornøjelse at læse.

Værd at læse, fordi det på dansk udtrykker mange års erfaring om praktisk ledelse.

 

Nogle lederes vurderinger af Status  værktøjerne

Godt og brugbart værktøj  •  Status er ofte et overset parameter  Konstruktivt og jord-

nært værktøj, som inspirerer til yderligere fordybelse i begreber, norme, opfattelser og

verdensbilleder etc.      Meget jordnære og derfor yderst anvendelige værktøjer •  Er

med til at nedbryde barrieren over for “management”  • Et utroligt relevant værktøj,

der rammer lige ind i min egen holdning til, hvorledes sådan noget skal gribes an.

 

 

Jørgen Lisberg Gruppen  •  40 25 70 03  •  heide.lisberg@gmail.dk

Øresundsvej 142D, 2.th  • 2300 København S  •  www.NEStjek.dk